Hay Mulders

Hay Mulders was van 2014 tot 2023 de eerste dorpsondersteuner van America. Een dorpsondersteuner is een verbindende schakel tussen bewoners en professionals in en buiten het dorp. Hij is vraagbaak voor de inwoners en stimuleert het eigen initiatief, door mensen met een hulpvraag en een hulpaanbod bij elkaar te brengen.Hay was vanaf het eerste begin in 2010 een drijvende kracht achter de bouw van ‘t  LaefHoês in America en alle initiatieven daaromheen. Vanaf 2021 stond hij ook aan de basis van de vitaliteitscoöperatie America Left.

Hay was aanjager en begeleider van veel werkgroepen zoals de Dorpscoöperatie, stichting Brood op de Plank, de Laeshook, het Repair Café, de Dorpskeuken en de Kloostertuin. Hij heeft ook de samenwerking tussen professionals rondom ‘t LaefHoês versterkt. Hay vervulde zijn rol als dorpsondersteuner met een groot hart voor alle Americanen. Hij stond midden tussen de mensen en had voor iedereen een luisterend oor.