Procesbegeleider

Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure werd Mark Schapendonk uit Venray voor 3 jaar benoemd tot procesbegeleider. Mark is geen onbekende in het zorglandschap. Hij heeft lang bij de Zorggroep gewerkt als Hoofd Zorg, manager, directeur en bestuurssecretaris. Hij is momenteel nog voorzitter van Alzheimer Noord Limburg. Hij wordt getypeerd als een kartrekker, verbinder en vernieuwer.
Begin 2017 is het Laefhoês operationeel geworden en zal de praktische invulling van de missie/visie concreet ‘handen en voeten’ moeten krijgen. Dat betekent onder andere dat binnen het Laefhoês de samenwerking tussen de professionele geledingen onderling en met/tussen de vrijwilligersinitiatieven vorm moet krijgen. We willen immers “geïntegreerde, laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige professionele eerstelijns zorg, in nauwe afstemming met de bewoners en hun eigen inzet voor zorg en welzijn (Visie)”. In een “inspirerende werkomgeving waarin professionals en vrijwilligers met elkaar samenwerken en zorg en welzijn zoveel mogelijk geïntegreerd wordt aangeboden (Missie)”. Om dit proces in de eerste jaren goed, onafhankelijk en duidelijk voor alle professionals en vrijwilligers te laten verlopen is een procesbegeleider aangesteld voor de periode 2017-2019. De procesbegeleider (PB) Mark Schapendonk moet de constructieve samenwerking tussen de professionals onderling en met/tussen de bewoners/vrijwilligers, faciliteren.