Financiële situatie

Vorig jaar mei hebben wij alle Americanen gevraagd om een steuntje in de rug voor ’t LaefHoês America. Dat heeft een geweldig resultaat opgeleverd met een bedrag van liefst € 9.400. Daarbij hebben enkele dorpsgenoten ook een machtiging afgegeven voor 2021 en 2022.  Met deze gulle bijdragen heeft America bewezen dat ’t LaefHoês een belangrijke voorziening is die we samen in stand willen houden. America Samen Sterk dus!

Ruim 10 jaar geleden ontstond het idee om de huisartsenpraktijk van Jan van Dongen voor America te behouden door een gezondheidscentrum te bouwen. Dat idee kreeg brede steun van het dorp. Samen hebben we ervoor gezorgd dat in maart 2017 ‘t LaefHoês open ging. Daardoor konden de huisarts en de apotheek in America blijven, samen met 10 andere zorgvoorzieningen. Daarnaast kwam er een Ruilbieb, een Dorpskeuken, Gastdames/-Heren, het Klusteam, een Kloostertuin, het RepairCafé America en werkgroepen zoals America Zorgt, Dementievriendelijk America, Samen zorgen en het Oudercafé 0-16. Dit alles is samen met het dorp en door veel inzet van vrijwilligers mogelijk gemaakt.

In 2019 was er een tekort – € 7.412, in 2020 was dat – € 7.700.  De inkomsten van ’t LaefHoês bestaan uit de verhuur van de ruimtes in het gebouw. Die inkomsten zijn nodig om bijvoorbeeld de hypotheek en het onderhoud van het pand te kunnen betalen. Enkele deeltijd- huurders hebben mede vanwege corona aangegeven te stoppen in ‘t LaefHoês. Daardoor lopen de huurinkomsten vanaf 2021 met zo’n € 13.000 terug.

Een werkgroep is aan de slag gegaan met maatregelen om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. We richten ons op een bedrag van € 20.000 per jaar om de exploitatie sluitend te maken.  We hebben advies gevraagd aan een expertgroep en een Investeringsplan opgesteld. De volgende verbeteringen zijn inmiddels ingevoerd of staan gepland:

  • Vermindering Kapitaallasten. Met onze hypotheekverstrekker – het Restauratiefonds – is een aangepaste hypotheek afgesloten. Een andere lening is afgelost. De totale besparing op de kapitaallasten komt daarmee op € 9.900.
  • Met de opbrengst van America Samen Sterk en een schenking van Jan en Monique van € 6.000 worden de volgende maatregelen genomen:
    • Verbeteringen aan het gebouw waarmee we nieuwe huurders willen aantrekken. Het gaat om een aanpassing van de bovenverdieping van het Kloosterdeel tot een groepsruimte en maatregelen om de serre beter te benutten.
    • Achterstallig onderhoud uitvoeren (onder andere buitenschilderwerk).
    • Het Klusteam heeft een overdekte fietsenstalling gebouwd.
  • Met subsidie van de gemeente en de provincie en bijdragen van fondsen gaan we het Kloosterdeel verduurzamen zodat onze energielasten € 5.338 lager worden.

In totaal wordt hiermee de exploitatie versterkt met € 15.238,00 per jaar, wordt de verhuurbaarheid van het gebouw verbeterd en wordt achterstallig onderhoud uitgevoerd. Daarmee zijn we er nog niet! De komende tijd werken we verder aan versterking van onze exploitatie, zodat we uitkomen op het benodigde bedrag van  € 20.000. Als u nog ideeën heeft die hierbij kunnen helpen, meldt ze dan bij ons.

‘t LaefHoês lijkt vanzelfsprekend. Toch is dat niet zo! Wij willen alles doen om deze prachtige en noodzakelijke voorziening te behouden voor America. Maar dit kunnen wij niet alleen. Alleen samen zijn we sterk.

Het bestuur van t LaefHoês,

Ben van Essen, Toos Tielen, Jos Geurts, Mart Vervoort, Kelly Kusters.                                                              Dorpsondersteuner Hay Mulders en Beheerder Mart Peeters