Kloostertuin

De Werkgroep kloostertuin heeft mooie plannen om van de voormalige tuin van Dokter van Dongen en een stuk van het grasveld (deel kerkhof) achter Wooncomplex Aan de Brug een tuin en  belevingstuin te realiseren. Momenteel zoeken zij naar fondsen om hun ambitieuze plannen te realiseren. Ook is er contact met de Kerkfederatie om het deel van het kerkhof in bruikleen te nemen. In november 2018 werd het project van de Kloostertuin 1e in de wedstrijd van Onze Buurt. Van de 98 Limburgse inzenders bleven zij, met een ander superproject uit Maastricht over in de finale. Dit leverde het prachtige bedrag op van € 24.000,- Hier zijn we erg blij mee. 

 

https://photos.app.goo.gl/gBEtsszsVBRrOz4C3