Zorgprofessionals

In het LaefHoês zijn een aantal zorgprofessionals werkzaam: huisarts, apotheek, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, podotherapeut, diëtiste, pedicure, de Zorggroep, Coachingspraktijk voor hoogbegaafde en gevoelige kinderen,  Oefentherapeut Cesar en Vie Curi (bloedprikdienst). Hieronder enige informatie en de contactgegevens:

Diëtistenpraktijk Eefje Smits

U kunt terecht voor een voedings- of dieetadvies op maat. Eefje Smits zal vanaf februari 2017 op de dinsdagochtenden werkzaam zijn in het LaefHoês. Op de overige dagen kunt u terecht in Horst of in Blerick.

Tel. 06 – 203 662 48
E-mail: info@dietisteefjesmits.nl

Logopedie Stappers – Dijkman

Behandeling van kinderen en volwassenen met articulatieproblemen, taalproblemen, stemproblemen, eet- en drinkproblemen, problemen met auditieve verwerking en dyslexie.

Tel. 077 – 398 50 45

Medisch – Pedicure Henriette Thijssen. Zij is sinds 2002 werkzaam als (ambulant) pedicure, vanaf 2015 als medisch pedicure. Zij is op de donderdagmorgen in het LaefHoês en 1 keer in de 6 weken op woensdagavond i.p.v. de donderdagmorgen.

U kunt telefonisch een afspraak maken, of online op de site.

Tel. 06-28892718
www.pedicurevotena.nl

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America

Huisarts en apotheek: van maandag t/m vrijdag geopend

Tel. 077-4641707
E-mail: praktijkamerica@cohesie.org
Website: www.america.praktijkinfo.nl

Viecuri prikpoli

Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 09.30 tot-10.00 uur. Neem altijd het ziekenhuispasje mee.

Fysiotherapie Kr8

Binnen onze organisatie kunt u terecht bij de volgende disciplines:

  • Fysiotherapie
  • Psychosomatische fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Osteopathie
  • ZwangerFit
  • Mindfulness
  • E-Gym
  • Pilates
  • Diëtiste Eefje Smits
  • Verpleegkundig overgangsconsulente Madeleine Schuurmans

Kijk op onze website op welke locatie onze medewerkers werkzaam zijn

 Bereikbaarheid:

www.kr8-horst.nl

Telefonisch: 077-3982834

E-mail: info@kr8-horst.nl
Whatsapp06 – 449 244 23

Locatie America: Pastoor Jeukenstraat 6 (Laefhoes) 1e verdieping

Locatie: Horst: Westsingel 96 (’t Zorghoes) 1e verdieping

                           Westsingel 104 (Nieuwbouw) 1e verdieping

 

CesarHorst

CesarHorst is dé praktijk voor oefentherapie Cesar. Ons team bestaat uit bewegingsspecialisten die er, samen met u, op enthousiaste wijze aan werken om uw klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Wij zijn op maandag- en donderdagmiddag aanwezig in het LaefHoês. Daarnaast kunt u van maandag t/m zaterdag bij ons terecht in het Zorghoes in Horst.

We zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 077 – 398 77 48
Voor meer informatie kijk op www.CesarHorst.nl

Podotherapeute Anne Thijssen van Thijssen – Gubbels Podo

Podotherapeute Anne Thijssen is op donderdagmorgen werkzaam zijn in het LaefHoês. Alle overige dagen kunt u terecht op de praktijken in Horst of Blerick.

De praktijk is te bereiken via telefoonnummer 077-3980107 of via e-mail: horst@thijssen-gubbels.nl
Kijk voor meer informatie op onze website www.thijssen-gubbels.nl

Groene Kruis / Thuiszorg Team America

Groene Kruis / Thuiszorg Team America is al enige tijd actief in het LaefHoês. Professioneel, passie voor zorg, hart voor cliënten. Team America: Dát Stiët!

Groenekruisthuiszorg.america@dezorggroep.nl of via tel. 088-6108861

Als je brein stormt. 

Per 1 november 2018 is Marion Steeghs – Vervoort gestart met haar coachings-

praktijk voor (creatief) hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen.

https://www.laefhoes.nl/zorgprofessionals/alsjebreinstormt of  via tel. 06-1207 2498

website: www.alsjebreinstormt.nl     marion@alsjebreinstormt.nl

BURO GAAFD

Vanaf 1 september mogen wij, Lianne Reinders en Wieteke van der Coelen van Buro Gaafd, ons vol trots huurders van ’t LaefHoes noemen.
Met onze unieke kijk op hoogbegaafdheid richten wij van Buro Gaafd ons op de herkenning en erkenning van hoogbegaafde kinderen. Wanneer je hoogbegaafd of hoogsensitief bent, heb je behoefte aan een andere ontwikkelingsroute dan de meesten; één waarin aandacht voor je welbevinden, talenten en behoeftes centraal staat. Ons aanbod betreft daarom met name coaching en training op maat voor onderwijs- en zorgprofessionals.
Samen met onze samenwerkingspartner Marion Steeghs van Praktijk Als je Brein Stormt -zelf al geruime tijd gevestigd in ’t LaefHoes- zullen we vanuit deze unieke locatie in Noord-Limburg onze missie vorm gaan geven.

www.gaafd.nl
info@gaafd.nl
06 57920257