Actie America Samen Sterk

Samen met het dorp hebben we een LaefHoês gebouwd. Daardoor heeft America een unieke voorziening waar brede medische zorg en gemeenschapszorg samen komen.

‘t LaefHoês lijkt vanzelfsprekend, maar dat is niet zo! De huurinkomsten zijn nog onvoldoende om de hypotheek en het onderhoud te betalen. En corona heeft ons verder terug geworpen. Daarom vragen wij u om een financiële bijdrage, eenmalig of liever nog een jaarlijks bedrag voor 3 jaar. In die periode nemen wij maatregelen voor een gezonde financiële basis van ‘t LaefHoês.

Wij willen alles doen om deze prachtige en noodzakelijke voorziening te behouden voor America. Maar dit kunnen wij niet alleen.

 

Mogen wij op u rekenen?

Steun Stichting ’t LaefHoês America

Machtigen

Download hier het machtigingsformulier en stuur het ingevuld en ondertekend naar info@laefHoes.nl of stop het ingevulde formulier in de bus bij ‘t LaefHoês, Pastoor Jeukenstraat 6.

Kunt u het formulier niet printen, vraag dan een exemplaar aan op de contactpagina.