Als je stichting ’t LaefHoês helpt of gebruik maakt van de informatie die stichting ’t LaefHoês biedt of van andere diensten van stichting ‘t LaefHoês, verwerken wij mogelijk gegevens over jou.

Stichting ’t LaefHoês vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting ’t LaefHoês houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de stichting ‘LaefHoês te America (Pastoor Jeuken straat 6). Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink Privacy statement onderaan de websites van stichting ’t LaefHoês kun je de laatste versie altijd inzien. Je kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.

Gebruik van cookies en scripts op de website

Op de website LaefHoês America.nl wordt gebruikgemaakt van cookies en scripts. Hierdoor kunnen wij onze website beter laten werken en advertenties aanpassen aan jouw surfgedrag en interesses.

Verwerking persoonsgegevens

We verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens. We lichten hier toe welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke privacy rechten je hebt en hoe je deze kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden, zoals je naam, e-mailadres, foto en gegevens over je gezondheid. Stichting ’t LaefHoês verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail
 • leeftijd (optioneel)
 • geslacht
 • vraag (incl. medische gegevens), verhaal/ervaring, aandoening (optioneel)
 • bankrekeningnummer
 • aanmeldcode
 • klik- en surfgedrag via cookies en vergelijkbare technieken

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting ’t LaefHoês verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende wettelijke grondslagen. Per geval leggen we dit hieronder aan je uit.

 

Websites van andere partijen

Op websites van stichting ’t LaefHoês tref je links aan naar andere websites. Stichting ’t LaefHoês is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

 

Sociale media

Stichting ’t LaefHoês heeft eigen sociale media kanalen: Facebook en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Stichting ’t LaefHoês volgt zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media.

Doneren

Als je geld doneert aan stichting ‘t LaefHoês, kunnen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en betaalgegevens registreren.

Als je bij het doneren betaalt via iDeal, verwerken wij en de bank jouw bankrekeningnummer en je naam om de eenmalig de betaling uit te voeren.

Als je stichting ’t LaefHoês machtigt vaker een bedrag af te schrijven, dan verwerken we jouw bankrekeningnummer, naam- en adresgegevens, alsook jouw mailadres.

Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om je te informeren over nieuws, acties en events van stichting ’t LaefHoês en voor marketingacties van stichting ‘t Laefhoês. Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie.

Vrijwilliger worden

Je kunt stichting ’t LaefHoês op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registeren wij contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt ter uitvoering van de activiteiten waarvoor je je hebt aangemeld en om je te informeren over nieuws en acties van stichting ’t LaefHoês en je te vragen ook in de toekomst een bijdrage te leveren. En tevens voor marketingacties vanuit ‘t LaefHoês.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.

 • Inzage
 • Correctie
 • Verwijdering
 • Beperking van de verwerking
 • Bezwaar maken
 • Overdracht gegevens
 • Intrekken toestemming

 

Klacht indienen bij de toezichthouder

Je kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag wanneer je van mening bent dat stichting ’t LaefHoês inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens.

Het verzoek kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen per e-mail via info@laefhoes.nl . Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing-informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan ‘t LaefHoês:

Stichting ‘ t LaefHoês
Pastoor Jeukenstraat 6, 5966NM America

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@laefhoes.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt stichting ’t LaefHoês gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden

Stichting ’t LaefHoês kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor stichting ’t LaefHoês en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor stichting ’t LaefHoês optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met stichting ’t LaefHoês afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de stichting ‘t LaefHoês .

Voor het overige verstrekt stichting ’t LaefHoês alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor stichting ’t LaefHoês de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen met ons team voor Juridische Zaken via e-mail aan  info@laefhoes.nl.